Under the order

PMAN4004A

 
Price
 

GPS/NMO Mount Antenna Base Only (Mini-U)

Motorola antenna for DM4xxx Series.