Використання радіочастотного ресурсу України

Статті

Використання радіочастотного ресурсу України

Стандарт DMR у плані використання радіочастотного ресурсу України.

Для використання системи оперативного технологічного радіозв'язку на базі стандарту DMR необхідно отримати Дозвіл на експлуатацію. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами та з використанням конкретних частот.


Процедура отримання Дозволу поділяється на три основні етапи:

1. Подання заяви на отримання від ДП "УДЦР" Висновків щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ). Максимальний термін підготовки Висновків займає 80 календарних днів. У разі необхідності міжнародної координації строк підготовки висновку продовжується на період, визначений Регламентом радіозв'язку МСЕ або відповідними міжнародними договорами. Щодо необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом п’яти робочих днів від дати відправки документів до відповідних органів у письмовій формі інформує Заявника. Висновки ЕМС РЕЗ видаються на період в 6 місяців, протягом якого необхідно побудувати систему оперативного радіозв'язку (СОР).

2. Після завершення встановлення (монтажу) РЕЗ стаціонарного розташування, для якого надавався висновок щодо ЕМС, УДЦР у встановленому НКРЗІ порядку спільно із Заявником проводить приймальні випробування на місці експлуатації. За результатами приймальних випробувань складається акт первинного технічного контролю, який є підставою для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію. Натурні (тестові) випробування проводяться Заявником відповідно до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 26 липня 2007 року № 854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930/14197, та особливих умов висновку щодо ЕМС.
Результати натурних та тестових випробувань оформлюються протоколом, один примірник якого надсилається до УДЦР для прийняття рішення стосовно можливості надання дозволу на експлуатацію.

3. Подання заяв на отримання Дозволів на експлуатацію стаціонарних та абонентських РЕЗ. Заяви подаються Заявником до закінчення строку дії відповідних висновків щодо ЕМС. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного строку після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновків щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволів. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує в головному офісі УДЦР (Філії) дозволи на експлуатацію за місцем реєстрації заяви. Строк дії дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ не може перевищувати строк дії дозволу на експлуатацію зв’язаної базової станції радіомережі.

Важливо:
- У разі несплати Заявником протягом 30 календарних днів з дати відправлення йому рахунку за роботи з підготовки та оформлення висновку щодо ЕМС УДЦР письмово повторно інформує про необхідність оплати рахунку. Якщо протягом 15 календарних днів з дати відправлення повторного інформування рахунок не буде оплачений, УДЦР скасовує результати відповідних робіт, про що у письмовій формі повідомляє Заявника.
- У разі якщо Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення та рахунку на оплату робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію не надав документ, що підтверджує внесення плати за ці роботи, УДЦР скасовує рішення про видачу відповідного дозволу.
- Продовження строку дії дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 44 Закону України. Після видачі нового дозволу на експлуатацію дозвіл, що підлягав продовженню, визнається недійсним.
- Якщо внаслідок модернізації радіомережі потребують зміни параметри випромінювання окремих РЕЗ, користувач повинен отримати новий висновок щодо ЕМС та дозвіл на експлуатацію. Після видачі нового дозволу на експлуатацію РЕЗ дозвіл, параметри випромінювання якого потребували змін, визнається недійсним.


Стандарт DMR дозволений до застосування на території України й легалізований у Плані використання радіочастотного ресурсу України, а саме: 

А. Загальні користувачі: 
• базовий стандарт DMR рівень ІІ:
   o радіотехнологія: цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок;
   o радіослужба: рухома, за винятком повітряної рухомої;
   o вид радіозв'язку: радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб;
   o основні загальні стандарти: TS 102 361-1;TS 102 361-2; TS 102 361-3;
   o смуга радіочастот: 150,05-156,7625 Мгц; 156,8375-162,75 Мгц; 163,2-168,5 Мгц; 413-420 Мгц; 423-430 Мгц; 440-442,125 Мгц; 442,525-446 Мгц; 446,4- 447,725 Мгц; 448,15-450 Мгц;
• базовий стандарт DMR рівень ІІІ:
   o радіотехнологія: цифровий транкінговий радіозв'язок;
   o радіослужба: рухома, за винятком повітряної рухомої;
   o вид радіозв'язку: транкінговий радіозв'язок;
   o основні загальні стандарти: TS 102 361-1;TS 102 361-2; TS 102 361-3; TS 102 361-4;
   o смуга радіочастот: 150,05-156,7625 Мгц; 156,8375-162,75 Мгц; 163,2-168,5 Мгц; 413-420 Мгц; 423-430 Мгц;

Б. Спеціальні користувачі: 
• базовий стандарт DMR рівень ІІ:
   o радіотехнологія: ультракороткохвильовий радіозв'язок;
   o радіослужба: рухома;
   o смуга радіочастот: 20-174 Мгц; 230-450 Мгц;
• базовий стандарт DMR рівень ІІІ:
   o радіотехнологія: транкінговий радіозв'язок;
   o радіослужба: рухома;
   o основні загальні стандарти: TS 102 361;
   o смуга радіочастот:
   o для рухомої радіослужби: 403-430 Мгц; 442,125-442,525 Мгц; 447,74-448,14 Мгц;
   o для рухомої радіослужби за винятком повітряної рухомої: 400,15-413 Мгц; 420-423 Мгц; 442,125-442,525 Мгц ; 447,74-448,14 Мгц
Стандарт DMR рівня 1 не дозволений до застосування на території України. Мається на увазі радіотехнологія: безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок.

Впровадження стандарту DMR в Україні регламентується наступними основними керівними документами:

• Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 04.10.2018 № 1770-III;

• Закон України «Про телекомунікації» від 04.11.2018 № 1280-IV;

• Постанова КМУ «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України» від 15.12.2005 № 1208 (Редакція від 02.08.2018);

• Постанова КМУ «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України» від 09.06.2006 № 815 (Редакція від 31.08.2018);

• Нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснюють державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації та чинні нормативно-правові акти Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.

Національні організації, які регламентують впровадження стандарту DMR в Україні:

• Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). НКРЗІ є органом державного регулювання в сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю);

• Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР). УДЦР відноситься до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації. У визначеній сфері УДЦР бере доля в здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України, здійснює міжнародний захист, координацію радіочастот, бере доля в роботі Міжнародного союзу електрозв'язку.

Міжнародні організації, які регламентують впровадження стандарту DMR у світі:

• Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (European Telecommunications Standards Institute ETSI) - незалежна, некомерційна організація по стандартизації в телекомунікаційній промисловості (виробники обладнання й оператори мереж) у Європі. В організацію входять виробники обладнання, оператори зв'язку, адміністрації, сервісні провайдери, дослідники й користувачі — фактично, усі ключові гравці у світі інформаційних технологій. Інститут розробляє глобально застосовні стандарти інформаційних і комунікаційних технологій, включаючи стаціонарні, мобільні й Інтернет-Технології. ETSI – розроблювач стандарту DMR.

• МСЕ - Міжнародний союз електрозв'язку (International Telecommunication Union, ITU). ITU - міжнародна організація, що визначає рекомендації в області телекомунікацій і радіо, а також регулює питання міжнародного використання радіочастот (розподіл радіочастот за призначенням і по країнам). Стандарти ITU (Recommendations) не є обов'язковими, але широко підтримуються, тому що полегшують взаємодія між мережами зв'язку й дозволяють провайдерам надавати послуги по усьому світу.

• МЕК - Міжнародна електротехнічна комісія (International Electrotechnical Commission, IEC) — міжнародна некомерційна організація по стандартизації в області електричних, електронних і суміжних технологій. Деякі зі стандартів МЕК розробляються разом з Міжнародною організацією по стандартизації (ISO). МЕК створена із представників національних служб стандартів.

• ISO - Міжнародна організація стандартів (International Organization for Standardization, ISO) - Сфера діяльності ИСО стосується стандартизації у всіх областях, крім електротехніки й електроніки, що відносяться до компетенції Міжнародної електротехнічної комісії (МЭК, IEC). Деякі види робіт виконуються спільними зусиллями цих організацій. Крім стандартизації ИСО займається проблемами сертифікації.

Впровадження стандарту DMR у світі регламентується наступними основними керівними документами, які розроблені ETSI: 

• Технічний звіт ETSI TR 102 398 V1.3.1(2013-01) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR); General System Design (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот. Цифрове мобільне радіо. Основи конструкції системи);

• Технічні специфікації ETSI TS 102 361-1 V2.2.1 (2013-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM). Системи цифрового мобільного радіо (DMR). Частина 1. DMR протокол радиоинтерфейса (AI);

• Технічні специфікації ETSI TS 102 361-2 V2.1.1 (2012-04) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 2: DMR voice and generic services and facilities (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM). Системи цифрового мобільного радіо (DMR). Частина 2. DMR протокол передачі голосу. Основні послуги й можливості.);

• Технічні специфікації ETSI TS 102 361-3 V1.1.7 (2007-12) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 3: DMR data protocol (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM). Системи цифрового мобільного радіо (DMR). Частина 3. DMR протокол передачі даних);

• Технічні специфікації ETSI TS 102 361-4 V1.3.1 (2010-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 4: DMR trunking protocol (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM). Системи цифрового мобільного радіо (DMR). Частина 4. DMR протокол транкінга);

• Технічні специфікації ETSI EN 300 113-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement. (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM). Сухопутна рухлива служба. Радіообладнання, призначене для передачі даних (і/або мови), що використовує постійну або непостійну огинаючу модуляції, яка має антенний роз`єм. Частина 1. Технічні характеристики й методи виміру).;

• Технічні специфікації ETSI EN 300 390-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 1: Technical characteristics and test conditions. (Електромагнітна сумісність і спектр радіочастот (ERM). Сухопутна рухлива служба. Радіоустаткування, призначене для передачі даних (і мови), що й використовує вбудовану антену. Частина 1 Технічні характеристики й методи випробувань).


Компанія ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МОБІЛЬНІ ТЕЛЕСИСТЕМИ» з 1997 року пропонує свої послуги на ринку професійних систем безпеки України, завдяки чому отримала чималий досвід роботи з комерційними та міжнародними організаціями, а також з державними установами.

© 2024 Українські Мобільні Телесистеми